181° - 269°

Windrichtung

981 MAMSL

Höhe über MSL

608 m

Höhenunterschied

49.3874N 21.1625E

Oficiální (neplacené)

Fliegen(Status)

žiadne/none

Gebühren

Region
Slovensko - Prešovský kraj
Landeplätze
Am Start
Windsack
Verwaltung
POHODA - FLY o.z. 
Beschränkung
žiade/none 
Zugang
obec Gaboltov - od poľnohospodárskeho družstva
village Gaboltov - by agricultural cooperative 
Aufstieg
zatiaľ nie - v štádiu vybavovania/ not yet - negotiating in progres 
Info
oficiálne pristávanie pred obcou Gaboltov medzi družstvom a futbalovým ihriskom na lúke. Alternatívne môžte využiť množstvo lúk naokolo.

official landing place in front of Gaboltov between agricultural cooperative and futballplayground or a lot of grasslands around 
IGC-Track
xcontest.org - last start: 5.7.2016 13:57