181° - 269°

Wind direction

981 MAMSL

Altitude

608 m

Superelevation

49.3874N 21.1625E

Oficiální (neplacené)

Flying state

žiadne/none

Taxes

Region
Slovensko - Prešovský kraj
Landing
At start
Windsock
Management
POHODA - FLY o.z. 
Limitations
žiade/none 
Access
obec Gaboltov - od poľnohospodárskeho družstva
village Gaboltov - by agricultural cooperative 
Way up
zatiaľ nie - v štádiu vybavovania/ not yet - negotiating in progres 
Info
oficiálne pristávanie pred obcou Gaboltov medzi družstvom a futbalovým ihriskom na lúke. Alternatívne môžte využiť množstvo lúk naokolo.

official landing place in front of Gaboltov between agricultural cooperative and futballplayground or a lot of grasslands around 
Flights
xcontest.org - last start: 5.7.2016 13:57