0° - 0° (0° - 0°)

Wind direction

464 MAMSL

Altitude

49.124N 17.2904E

Neuvedeno

Flying state

?

Taxes

Note Malá startovačka ve vlastnictví obce. Start je umožněm do všech směrů. Může se stát, že bude na místě vzrostlejší tráva.