Coordinates 49.0197N 13.9678E
Note Je možné v obci Podolí pod hospodou a u hasičské nádrže.