Coordinates 49.6858N 15.6761E
Note Poloha: LKCT
Kontakt: různí provozovatelé
Provoz 2014: ano