Zdjęcia

img Pohled ze startu
img Pohled na start a okolí
img Pohled na jihozápad
img Start po úpravách
img start - pohled na JZ
img start - pohled na JV
img Start po úpravách

Filmy

Poslední termika 2020 - Dobětice
Dobětický vánek
Stoupák od startu
Start po nedokončených úpravách