Koordynaty 49.4158N 16.845E
Uwagi Poloha: 15 km NE Blansko