Fotky

img Celkový náhled na umístění startu, přistání a parkovacích míst.
img Zákaz vjezdu a místo pro parkování

Videa